Szent zene

2018.12.02. - Erzsébet
Tisztelet István atya!

Két gyermekem van, egy 21 éves fiú és egy 19 éves lány. Mindkettejüket katolikusnak neveltük, de a baráti társaságuk az Egyházon belül más irányba vitte őket.

A fiam a hagyományosavb, tradicionális katolikus elvek alapján gondolkodik, például soha nem jár gitáros misére és hasonlókra.

A lányom ezzel szemben modernebb irányban gondolkodik, karizmatikus eseményekre és ökumenikus rendezvényekre jár.

A két gyerek egyszerűen nem érti meg a másik érveit, lassan már ott tartunk, hogy eretneknek tartják a másikat.

A fiam szerint a karizmatikus újítások nincsenek összhangban a Katolikus Egyház tanításával, míg a lányom szerint a tradicionalisták akadályozzák a Szentlélek működését az Egyházban.

Én szülőként és hívőként is tanácstalan vagyok, nem tudom, melyikük mellé álljak ebben. Mit kéne tennem?

Kedves Kérdező! Nem lesz könnyű igazságot tenni gyermekei között, de kell, mert lehet.Először is arra kérem, mondja meg a gyermekeknek,hogy nem lehet kirkesztő, vagy mások véleményét kizáró megállapításuk.A tények: a Római Katolikus Egyház hivatalos nyelve a latin, éneke a gregorián, imája a szent zsolozsma.Mindezeket figyelembe véve a II. Vatikáni Szent Zsinat  a Szent Liturgiáról szóló konstitúciójának 6. fejezet a szent zene és ének kérdésével foglalkozik. Az 1962-65 között tartott zsinat az Egyház megújításán fáradozott és minden fontos kérdésben döntött. A szent zene és ének fejezetében megállapított igazságok a fiú véleményét igazolják. Viszont az is igaz, hogy Egyház részleges jóvá hagyásával teret engedett az "un" katolikus könnyűzenének, karizmatikus énekeknek...stb. Hiteles püspökök komoly kifogásokat írtak, - épp a X. szent Pius pápa előírásaira és az előbb említett liturgikus konstitucióra hivatkozva - ezek ellen az ifjúsági énekek, zenék ellen.Bizonyos értelemben véve ezért nem lehet a kislányának a tradicionalistákra hivatkozni ez ügyben, mert az a fogalom mást takar.Kérem  kislányát, hogy gondolkodjon el egy kicsit arról, hogy hol lesznek már a Csiszér Laciék a Boanergészék, és a Jenőék és a többiek, az egyház ősi, - de nem tradicionális, hanem - örök értéket megőrző kincsei mellett? (Ha szabad egy személyes megjegyzés: mi már 1974-ben - nyakamban a gitárral - Csatkán a fiatalokkal Mária-éneket énekeltünk és azt vártuk, hogy milyen jó lesz, ha a fiatalokat meggyőzi a vallás fontosságáról ez az "újítás"...Én is szeretem a taizé-i megimádkozott énekeket, de mint a Mária Rádió 2 évig megbízott igazgatója, komoly szelekciót kértem a zenei anyagban. Székely püspök úr - a rádió védnöke, - komoly feltételeket szabott ezeknek az énekeknek. Minden túlzást ki kell szűrni,ha nem segíti elő a lélek elmélyülését a keresztény hitigazságokban.) Azt gondolom, hogy a gregorián, a népének, (Hozsanna, Éneklő Egyház) és a klasszikus "nagyok" művei nem szorulhatnak ki az Egyház kincsei közül csupán azért mert azokat "maradinak" tituláljáka "haladók"...Jó lene, ha az említett konstitúció 6. fejezetét a gyermekeik elolvasnák és megbékélve a múlttal és a jelennel közösen építenék Isten gyönyörű országát az oda illő, hiteles, mély és felemelő énekekkel, zenékkel.

Ui.: megpróbálom megkeresni a neten a konstitúciót és elküldöm a következő kommentben a linket :)))

A konsílium hivatalos címe: Sacrosancto Consílium - Konstitúció a szent liturgiáról.

Szeretettel.

István atya

További gondolatok

Kedves Kérdező! Ígértem a linket és a 6. fejezet tartalmát:
https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=1
Hatodik fejezet
A SZENT ZENE ÉS ÉNEK
112. A szent zene jelentősége
113. A szent zene a liturgiában
114. A szent ének
115. A zenei oktatás
116. A gregorián ének
117. Gregorián énekeskönyvek
118. A népének
119. A népek zenei hagyományai
120. A hangszerek
121. Zenészek és zeneszerzők

István atya - 2018-12-02 19:36

Kedves kérdező! Fontosnak tartom a vita eldöntéshez a következőket:(6. fejezet,121.pont)
Zenészek és zeneszerzők)
121. Az egyházi zene keresztény érzülettől áthatott művelői érezzék át, hogy a szent zene ápolására és kincseinek gyarapítására hivatottak.
Olyan dallamokat szerezzenek, amelyek magukon viselik az igazi szent zene ismertetőjeleit, s melyeket nemcsak nagy énekkarok tudnak énekelni, hanem kisebb szkóláknak is megfelelnek, és elősegítik a hívők egész közösségének tevékeny részvételét.
A szent énekre szánt szövegek feleljenek meg a katolikus tanításnak, merítsék azokat elsősorban a Szentírás és a liturgia forrásaiból.
(Kérem, hogy ezekkel a feltételekkel hallgassák a vitatott énekeket,zenéket és legyünk nagyon őszinték,rengeteg kívánni valót hagynak maguk után egyes énekek és zenék.Arról nem is beszélve,hogy a gyönyörű magyar zenei kincseket ok nélkül "lecserélik" az idősebb korosztály számára érthetetlen idegen nyelven elhangzó énekekkel)A tolerancia azt is jelenthetené, hogy rájuk is tekintettel legyenek..

István atya - 2018-12-02 19:48

Kedves Kérdező!Még egy figyelemre méltó megjegyzés.Semmi kifogása nem lehet az ellen senkinek, hogy kedves lánya karizmatikus és ökumenikus rendezvényekre jár.Én is járok,ha tehetem.De kizárólagosan-főleg pap létemre-nem teszem, mert igazságtalan lennék az "ellenekező" oldalon lévő értékekkel szemben.Meg kell tudni találni minden eddig említett énekben,zenében azt a kincset, értéket, ami közelebb visz bennünket Istenhez és egymáshoz..
Szeretettel.
István atya

István atya - 2018-12-02 19:56

Kedves kérdező és István atya!

Bocsánat, hogy csak így beleírok a beszélgetésükbe, de olvastam itt az oldalon és több dolog nem világos számomra. Én is játszom egy ifjúsági keresztény zenekarban, ezért érintettnek érzem magam.

"Székely püspök úr - a rádió védnöke, - komoly feltételeket szabott ezeknek az énekeknek." Ezeket a feltételeket hol találhatjuk meg? Van valami lista, hogy melyik dalokat lehet énekelni és mit nem? Vagy mégis hogy kell ezt elképzelni?

Láttam már Székely püspök atyát gitáros misén, meg a Mária Rádióban is pont Boanergészék zenéje szól az ő műsora előtt.

Rengeteg pap van, aki szorgalmazza ezeket a modernebb zenéket, akkor ők most tévednének?

Köszönettel:
Márk

név nélkül - 2018-12-02 20:05

Kedves Kérdező!Semmi gond :)Először is arra kérem,olvasson el minden - a témában kifejtett - hozzászólást,mert én sem tartom magamat sem maradinak,sem megtévedtnek,csupán ide írom a kért püspöki levelet, amire hivatkoztam:
"Milyen zenék illenek elsősorban a Mária Rádió adásába?
A Mária Rádió egy virtuális templom, egy akusztikus katedrális. Az otthonokba és az autókba az Isten közelségének átélését, békéjét viszi. Ha oda nem illő zenék kerülnek az adásainkba, akkor gyakran a 2-3 óra alatt lassan felépülő Isten közeli hangulatot egy néhány perc alatt leromboljuk.
Az egyház tanítása szerint a liturgiához illő zenének három fő ismérve van:
1.Legyen szent (X. Szent Piusz, Tra le sollecitudini, 2). Fakadjon az Isten szépségének, nagyságának, békéjének, jóságának megtapasztalásából, és azt tükrözze. Legyen súlya. „Különleges ereje és nagyszerűsége fel kell, hogy emelje a jelenlévő hívők elméjét Istenhez.” (XII. Piusz, Musicae sacrae, 31)
2.Legyen igazi művészet (X. Szent Piusz, Tra le sollecitudini, 2). Legyen zenei szempontból minőségi.
3.A szövege illő legyen a liturgiához. Leginkább a Szentírás és a liturgia szövegei szólaljanak meg benne. „A szent énekre szánt szövegek feleljenek meg a katolikus tanításnak, merítsék azokat elsősorban a Szentírás és a liturgia forrásaiból.” (II. Vatikáni zsinat, Sacrosanctum concilium, 121).
Ezért a műsorokba olyan zenét tegyünk, amely
-szent, Istenhez emel, amelynek dallamait Isten közelsége ihlette
-amelynek mind megkomponálása, mind előadása művészi, minőségi
-amelynek szövegei bibliai jellegűek, főként Istent dicsőítő szövegek
Kerüljük az olyan zenéket, amelyek ritmusa kemény, hangos. Az ilyen zene inkább vadságra, agresszióra késztet. Lehetőleg ne legyen benne dob, legföljebb kézzel ütött. Kerüljük a dallamvilágukban, vagy előadási színvonalukban gyönge számokat. Kerüljük az olyan szerzők műveit, akik nem minőségi zeneszerzők. Kerüljük az olyan szövegeket, amelyek nem Isten dicsőítésére hangolnak, attól meglehetősen távol vannak.Ha egymás után sok közvetlenül Istent dicsőítő ének hangzik el, akkor valóban a rádió isten közeli hangulatot visz az emberek szívébe.
Lehetséges kisebb arányban idegen nyelvű dalokat is betenni. Ilyenkor nagyon hasznos, ha egy-két szóban el tudjuk mondani, hogy mit fogunk hallani (legalább ennyit, hogy pl. egy francia Mária ének következik)."
Székely János
2016.10.04.

Szeretettel.
István atya

István atya - 2018-12-02 20:23

Köszönöm a választ.
Még egy kérdésem lehetne? Tudna írni egyetlen konkrét példát olyan keresztény dalra, amit nem ajánl?
Köszönettel,
Márk

név nélkül - 2018-12-02 22:23

Kedves Márk! Természetesen magánban:nyusziatya@gmail.com :))Úgy gondolom,hogy a magánvéleményem nem tartozik a Fórum közösségére.De annyit szeretettel megírhatok,hogy minden olyan "elhibázott" éneket, amiket a püspök atya kérése miatt sem ajánlanék senkinek.Sajnos ebből több is akad.Ami elveszíti a szent zene célját,azt nem lehet jó szívvel ajánlani.

Szeretettel.
István atya

István atya - 2018-12-03 06:08

Hozzászólás

Amennyiben a választ ki tudod egészíteni, további szempontokat vagy segítséget tudsz adni, oszd meg velünk és a kérdezővel!
(A hozzászólás csak engedélyezést követően jelenik meg.)

Vélemény, további gondolatok:

Név, becenév, ami megjelenik:

Az alábbi biztonsági kódszót kérjük írd a mezőbe!
Biztonsági kód