Szentmise

2019.10.04. - Péter
Kedves István atya,
Péter vagyok.Vannak a szentmisének olyan részei,amelyeket a pap csak halkan mond,vagy csak magában,de egyre többször hallom hangosan mondva is.Pl. A bor és a víz titka által részesedjünk annak istenségében,Aki kegyesen részese lett emberségünknek.Vagy:Az evangélium tanítása légyen bűneink bocsánatára.Létezik az,hogy a szentmisének vannak olyan részei,amelyek nem tartoznak a hívekre?Ha igen,miért?Hiszem a pap a hívekkel együtt ünnepli az Eucharisztiát,mondhatni,koncelebrálja,mert ez a szó közös ünneplést jelent.Ez a szentmise latin szövegéből is kiviláglik:Orate fratres,ut MEUM AC VESTRUM sacrificium acceptabile fiat apud Deum,Patrem omnipotentem(szó szerint:Imádkozzatok testvérek,hogy az én áldozatomat és a ti áldozatotokat fogadja el a Mindenható Atyaisten).
Mi István atya véleménye?
Válaszát várva imádságos szeretettel üdvözlöm.

Kedves Kérdező! A misekönyvben szereplő un. rubrikák tökéletesen eligazítanak minden papot a szentmise szabályos és helyes végzésében.Ezekhez kötelező igazodni.Nem lehet egyéni ötletekkel felülírni azokat. Az olvasott misékben szokott előfordulni, hogy a pap hangosan mondja az egyébként halk részeket is.Énekes misékben ez nem hallatszik.Sümegen a Balázs atya az "Orate fratres"...latinról magyarra fordítható formáját használja. Ha a latin szöveget vesszük alapul, akkor igazából nincs..."vizsgáljuk meg lelkiismeretünket" sem, mert az "apti simus" - arra utal, hogy méltók legyünk. Az agnoscamus peccata nostra...pedig = ismerjük el bűnös voltunkat.

Pap: Fratres, agnoscámus peccáta nostra, ut apti simus ad sacra mystéria celebránda. - szövegét a - http://www.depositum.hu/miserend.html - oldalon, megengedett változataival láthatjuk. Megtaláljuk itt a szentmise magyar és latin szövegét.

Szeretettel.

István atya


Hozzászólás

Amennyiben a választ ki tudod egészíteni, további szempontokat vagy segítséget tudsz adni, oszd meg velünk és a kérdezővel!
(A hozzászólás csak engedélyezést követően jelenik meg.)

Vélemény, további gondolatok:

Név, becenév, ami megjelenik:

Az alábbi biztonsági kódszót kérjük írd a mezőbe!
Biztonsági kód